Personálna činnosť
 

Vo svojej doterajšej činnosti sme poskytli pracovníkov predovšetkým v týchto profesiách:

  • obsluha lisov
  • práce v automobilovom priemysle
  • práce v elektrotechnickom priemysle
  • práce v oblasti strojárenstva
  • práce v potravinárskom priemysle
  • práce v skladovom hospodárstve
  • obsluha VZV – zamestnanci so školením potrebným na vedenie vysokozdvižných vozíkov
  • práce spojené s montážou káblových zväzkov
  • práce pri balení hračiek
  • pomocné práce

Samozrejmé je však poskytnutie aj zamestnancov v iných profesiách podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Disponujeme širokou databázou uchádzačov o zamestnanie v rôznych profesiách, čo nám umožňuje promptne a flexibilne reagovať na potreby klienta a poskytnúť potrebné množstvo pracovníkov v požadovanej kvalite a štruktúre rôznorodých profesií. Do databázy sú pridávaní zamestnanci na základe pohovorov s uchádzačmi tak, aby výsledkom boli kvalifikovaní zamestnanci, ktorí sú schopní podávať čo najlepšie pracovné výkony.