Personálna činnosť
 
Meno
Priezvisko
Adresa
Telefónny kontakt
Email
Dátum narodenia . .
Najvyššie ukončené vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Zamestnaný Áno Nie
Rodinný stav Slobodný/Slobodná Ženatý/Vydatá
Znalosť AJ Neovládam Základy Komunikatívna znalosť Plynule
Znalosť NJ Neovládam Základy Komunikatívna znalosť Plynule
Znalosť práce s PC

Vodičský preukaz A B C D E T
Zdravotný preukaz [?] Áno Nie
Iné informácie
Žiadaná pracovná pozícia
Možný termín nástupu
Súhlasím
Prehlásenie: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v firme PEAM M.L., s.r.o. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.